Popraw jakość cięcia

MyEMIX jest opcją, która znacznie zwiększa jakość oraz prędkość technologii cięcia stali czarnej i aluminium średniej grubości. Składają się na nią urządzenia peryferyjne jak mieszalnik gazów i zbiornik na gotową mieszankę oraz tabele technologiczne opracowane przez naszych inżynierów. Maszyna jest wyposażona w ten sposób, że może automatycznie zmieniać technologię cięcia między trzema gazami (tlenem, azotem i mieszanką gazów). Dzięki MyEMIX uzyskujemy mieszankę gazów tnących, za pomocą której znacznie sprawniej możemy obrabiać materiały średniej grubości.

Kontakt | EAGLE