Dynamika, precyzja, przyspieszenie

Silniki liniowe to komponent, który jest standardowo instalowany we wszystkich wycinarkach EAGLE. Bezpośrednie napędy liniowe, zainstalowane we wszystkich osiach systemu gwarantują wysoką dynamikę i dokładność pozycjonowania oraz zapewniają utrzymanie parametrów pracy przez cały okres użytkowania maszyny. Jest to najmniej awaryjne rozwiązanie ze wszystkich stosowanych aktualnie na rynku. Napędy te nie wymagają konserwacji i właściwie się nie zużywają.

Kontakt | EAGLE