Inspektor Ochrony Danych

Ochrona danych osobowych jest dla nas ważnym elementem funkcjonowania firmy. W celu zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzania danych, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzanych u nas danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych – p. Edyta Kowalczyk, kontakt: iod@eagle-group.eu

 

DANE FIRMY

Eagle Sp. z o.o. (dawniej POWER-TECH Janusz Marcin Ejma),
Ul. Nowomiejska 74E, 78-600 Wałcz,
Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000940835, NIP 7651701256, REGON 520817566, Kapitał zakładowy  57 766 000,00 zł,

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ:

Plik PDF do pobrania.

 

Kontakt | EAGLE