Szybkie ciecie grubych i średnich blach

MyECAT oferuje bezgradowe cięcie grubych blach, szybkie przepalenia, cięcie małych konturów i konturów o cienkich ścianach w grubych blachach.
Dzięki zmianom wprowadzanym w źródle lasera, światłowodzie oraz głowicy laserowej uzyskaliśmy bardzo wysoką jakość cięcia powierzchni blach nierdzewnych i aluminiowych oraz węglowych. Wyjątkowo szybkie przepalenia na wszystkich grubościach blachach. Dodatkową korzyścią jest 20% wzrost grubości obrabianych materiałów przy tej samej mocy lasera. Czas przepaleń grubych blach został skrócony o 50%. Funkcja ta umożliwia uzyskanie wysokiej jakości krawędzi na stali nierdzewnej oraz aluminium o dużej grubości.

Kontakt | EAGLE