Łatwe docinanie

Funkcja MyEDROP przeznaczona jest do operacji rozmieszczania detali na materiale, który znajduje się wewnątrz maszyny. Podczas tych czynności maszyna nie pracuje. Opcja MyE2DROP oferuje identyczną funkcjonalność ale na palecie, która znajduje się poza maszyną. Wycinarka może jednocześnie ciąć zadany program a operator w tym czasie może rozkładać detale do docięcia na pozostałościach blachy na zewnętrznej palecie. Po wymianie palet maszyna przystępuje do cięcia odpadu zgodnie z rozkładem zaplanowanym przez operatora. Zwiększa to wydajność pracy systemu minimalizując przestoje.

Kontakt | EAGLE