Idealna Koncepcja Maszyny

Wycinarki EAGLE projektowane są z myślą o spełnieniu najwyższych oczekiwań Klientów. W swej standardowej wersji zapewniają wyjątkowo wysoką wydajność pracy, pełną automatyzację procesu oraz niskie koszty produkcji wycinanych detali. Konstrukcja wycinarek EAGLE jest oparta o zasadę „Idealnej koncepcji maszyny”, która jest wynikiem wielu lat pracy, zdobywania doświadczeń i wdrażania nowych rozwiązań.

Pobierz specyfikację maszyny

eVision - Perfekcyjne cięcie dzięki nowoczesnym technologiom

Dzięki dynamicznym silnikom liniowym zainstalowanym we wszystkich osiach, nowoczesnemu korpusowi kompozytowemu i głowicy tnącej EAGLE eVa, eVision zapewnia wysoką wydajność. Wycinarki z serii eVision osiągają prędkości pozycjonowania do 180 m/min, przyspieszenie do 3G, są dostępne ze źródłem lasera fiber o mocy od 1 do 30 kW.

Pobierz specyfikację maszyny

Komponenty, które gwarantują precyzyjne cięcie

Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości komponentów, takich jak: źródło lasera fiber, głowica tnąca eVa czy nowoczesny korpus, wycinarki laserowe eVision mogą pracować nieprzerwanie 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Najwyższa wydajność maszyny i niskie koszty eksploatacji sprawiają, że seria eVision jest najczęściej wykorzystywana w produkcji masowej.

Głowica tnąca eVa

Głowica jest ważnym elementem systemu laserowego, decydującym o wydajności i niezawodności maszyny.

Czytaj więcej o głowicy tnącej eVa

Korpusy

Korpus kompozytowy tłumi drgania i zapewnia dokładność obróbki na poziomie urządzeń pomiarowych.

Czytaj więcej o korpusach

Trawersa

Trawersa stalowa jest produkowana z najwyższą precyzją, aby zapewnić utrzymanie wysokiej dokładności cięcia.

Czytaj więcej o trawersie

Silniki liniowe

Najważniejszą cechą silników liniowych jest dynamika. Napędy te są bezobsługowe i praktycznie nie zużywają się.

Czytaj więcej o silnikach liniowych

Liniały absolutne

Liniały absolutne służą do ustalania położenia elementów roboczych w maszynie.

Czytaj więcej o liniałach absolutnych

Laser

Źródłem lasera jest laser światłowodowy firmy IPG, która jest światowym liderem w produkcji laserów dużej mocy.

Czytaj więcej o źródle lasera

Jeszcze szybszy, bardziej dokładny i efektywny dzięki opcjom dodatkowym.

Maszyny

MyECAT

Bezgradowe cięcie grubych blach, szybkie przepalenia, cięcie małych konturów i konturów o cienkich ścianach w grubych blachach.
Dzięki zmianom wprowadzanym w źródle lasera, światłowodzie oraz głowicy laserowej uzyskaliśmy bardzo wysoką jakość cięcia powierzchni blach nierdzewnych i aluminiowych oraz węglowych. Wyjątkowo szybkie przepalenia na wszystkich grubościach blachach. Dodatkową korzyścią jest 20% wzrost grubości obrabianych materiałów przy tej samej mocy lasera. Czas przepaleń grubych blach został skrócony o 50%. Funkcja ta umożliwia uzyskanie wysokiej jakości krawędzi na stali nierdzewnej oraz aluminium o dużej grubości. Grad powstający przy cięciu tego typu materiałów Funkcja MyECAT redukuje o 80%. Wynikiem jest wzrost stabilności procesu cięcia podczas obróbki stali czarnej każdej jakości. Opcja MyECAT pozwala również na używanie mniejszych konturów. Małe otwory, które powstawały do tej pory w wyniku operacji wiercenia, mogą być teraz wycinane laserem. Poprawione wpalenia pozwalają na całkowity brak wypływki materiału nawet przy małych otworach. Ułatwia również odbiór detalu z ażuru dzięki temu, że szczelina cięcia jest teraz większa.

MyEBOOST

Super wydajne cięcie blach cienkich i o średniej grubości.

Opcja ta składa się z dwóch funkcji:

 • MyEFLY czyli cięcie konturów w szyku bez zatrzymywania głowicy tnącej do wpalenia. Głowica porusza się między konturami ustawionymi w szyku z równą prędkością nie zwalniając do wpalenia, a samo cięcie odbywa się przez włączanie wiązki na liniach cięcia i wyłącznie na przejazdach między konturami. Zwiększa to wydajność cięcia konturów ułożonych w szyku i w zależności od mocy źródła lasera jest wykorzystywana do grubości 6mm.
 • MyEFAST – super szybkie cięcie blach cienkich i średnich, które zmniejsza czas wpalenia do absolutnego minimum. Opcja ta jest wykorzystywana do cięcia blach do grubości 12mm. Podczas wpalania głowica laserowa właściwie nie zatrzymuje się dzięki czemu zachowuje wysoką średnią prędkość cięcia co w połączeniu z wysoką dynamiką maszyny daje niespotykaną wydajność pracy maszyny. Dzięki tej opcji wydajność cięcia
  o blachach cienkich i średnich wzrasta nawet o 30%.
MyEMIX

Jest to opcja, która znacznie zwiększa jakość oraz prędkość technologii cięcia stali czarnej i aluminium średniej grubości. Składają się na nią urządzenia peryferyjne jak mieszalnik gazów i zbiornik na gotową mieszankę oraz tabele technologiczne opracowane przez naszych inżynierów. Maszyna jest wyposażona w ten sposób, że może automatycznie zmieniać technologię cięcia między trzema gazami (tlenem, azotem i mieszanką gazów). Dzięki MyEMIX uzyskujemy mieszankę gazów tnących, za pomocą której znacznie sprawniej możemy obrabiać materiały średniej grubości.
Główną korzyścią cięcia z opcją MyEMIX jest zminimalizowanie gradu na spodniej stornie obrabianego materiału. Dzięki temu możemy ciąć stosunkowo grube materiały z prędkością cięcia większą niż na czystym azocie a grad, który występuje przy cięciu czystym azotem będzie zminimalizowany lub nie będzie występował w ogóle.
Wykorzystaliśmy zalety, które niesie ze sobą każdy z gazów tnących (azot – szybkie cięcie, tlen – cięcie bezgradowe) i połączyliśmy w jeden strumień, który tnie szybko i praktycznie bez gradu.

MyESPOT

Opcja ta pozwala na bardzo szybkie rozpoznawanie miejsca położenia arkusza blachy na palecie maszyny. Cały pomiar arkusza trwa niecałe 5 sekund i jest wykonywany za pomocą dodatkowego lasera, a nie za pomocą czujnika pojemnościowego głowicy. Dzięki temu zwiększa się dokładność i bezpieczeństwo pomiaru blachy ponieważ cały proces odbywa się bez opuszczania głowicy laserowej do blachy.

EAGLE AC

Automatyczne centrowanie to wiodąca technologia w branży laserowej, która zwiększa prędkość cięcia, podnosi jakość krawędzi i skraca czas pracy maszyny.

EAGLE AC spełnia kilka funkcji:

 • sprawdza usytuowanie wiązki względem dyszy na bieżąco podczas czas cięcia,
 • sprawdza usytuowanie wiązki względem dyszy podczas pozycjonowania maszyny,
 • automatycznie (bez ingerencji operatora) centruje wiązkę po kolizji.

Głowica eVa ma budowę modułową co oznacza, że składa się z ruchomych części znajdujących się poniżej układu optycznego. Części ruchome, dzięki swoim właściwościom zabezpieczają całą głowicę i jej optykę przed ewentualnymi skutkami kolizji.

Czujniki zainstalowane w konstrukcji głowicy rozpoznają kolizję. Jeśli doszło do niej z prędkością mniejszą niż 150m/min, głowica automatycznie centruje i kontynuuje pracę bez interwencji operatora. Rozwiązanie to jest szczególnie zalecane dla firm planujących pracę z maszyną bezobsługową, w nocy lub w weekend.

Dzięki prawidłowemu wycentrowaniu wiązki zyskujesz:

 • Optymalną jakość krawędzi,
 • Płynność pracy całego systemu bez interwencji operatora,
 • Zabezpieczenie głowicy przed uszkodzeniem części optycznych,
 • Przedłużenie żywotności elementów głowicy,
 • Oszczędności na częściach zamiennych,
EAGLE ACS

Głowica laserowa eVa jest podzielona na dwa moduły: ruchomy i stały. Aby zabezpieczyć głowicę laserową przed potencjalnymi kolizjami i ich skutkami, dolny moduł (czujnik pojemnosciowy i dysza) może przesuwać się względem górnego modułu zamocowanego na osi Z i osi Y.

Podczas kolizji, moduł dolny może się przesuwać. Czujniki kolizyjne (odpowiedzialne również za centrowanie) rozpoznają kolizję poprzez wykrycie ruchu części ruchomej względem części stałej. Gdy czujniki wykryją ruch, maszyna zostaje natychmiast zatrzymana. Zatrzymanie następuje w momencie kolizji dzięki dynamice osiowej, co zapobiega awarii i uszkodzeniu. Po zatrzymaniu maszyny i jeżeli kolizja odbywa się z prędkością mniejszą niż 50m/min, głowica automatycznie centruje i kontynuuje pracę bez interwencji operatora. Rozwiązanie to jest szczególnie zalecane dla firm planujących pracę z maszyną bezobsługową, w nocy lub w weekend. Jeśli do kolizji doszło z prędkością większą niż 50m/min, ale mniejszą niż 100m/min, nie będzie ona miała żadnych konsekwencji, ale maszyna zatrzyma się i poczeka, aż operator dwukrotnie sprawdzi głowicę i ponownie włączy cięcie.

ANC 36/72

Automatyczny zmieniacz dysz zwiększa wydajność pracy maszyny i umożliwia jej bezobsługową pracę przez wiele godzin, w tym na nocnej zmianie i w weekend. Magazynek jest wyposażony w 36 lub 72 dysze, które są niezbędne do bezobsługowej pracy maszyny. Dysze mogą być wielokrotnie używane i odkładane do magazynku do ponownego użytkowania. Czas wymiany dyszy to tylko 25 sekund, co jest najlepszym wynikiem w branży.

PCS - Piercing Control System

Opcja kontroli przepaleń zwiększa wydajność maszyny oraz bezpieczeństwo jej pracy. Opracowany przez inżynierów Eagle system kontroluje przebieg procesu przepalenia oraz informuje sterowanie o zakończeniu procesu przepalenia lub jego niepowodzeniu. Dzięki tej opcji przepalenie jest skrócone do minimum. Jak tylko proces przepalania materiału zakończy się sukcesem następuje rozpoczęcie procesu cięcia. Jeśli maszyna nie posiada tej opcji:
• proces przepalenia ustalany jest na określony czas i często trwa pomimo tego, że wiązka laserowa jest już po drugiej stronie materiału.
• maszyna może rozpocząć cięcie jeżeli nawet jeśli proces przepalania zakończył się niepowodzeniem.
Technologia PCS I istotnie zwiększa wydajność maszyny oraz jej bezpieczeństwo pracy. Zmniejsza zużycie szkiełek ochronnych poprzez eliminację nieudanych wpaleń oraz trwałość konwojera pracującego pod maszyną.

CCS - Cutting Control System

Cutting Control System pozwala na wykorzystanie maksymalnej prędkości cięcia bez obniżania stabilności procesu. System kontroluje przebieg procesu cięcia oraz informuje sterowanie o załamaniu się tego procesu. CCS I powoduje, że cięcie jest wykonywane zawsze z maksymalną możliwą prędkością a prędkość produkcyjna zbliżona jest do prędkości maksymalnej. Jeżeli proces cięcia materiału się załamie następuje zatrzymanie maszyny i ponowienie cięcia z mniejszą odpowiednio dostosowaną prędkością. Dzięki temu nie dochodzi do utraty wydajności polegającej na tym,  że prędkość cięcia maszyny jest ustalona na dużo niższe parametry niż maksymalne możliwe. Ta technologia istotnie zwiększa wydajność maszyny oraz jej bezpieczeństwo pracy. Zmniejsza zużycie szkiełek ochronnych ponieważ zapobiega możliwości pracy maszyny z załamanym procesem
(tzw. spawanie).

Dodatkowy pulpit

Istnieje możliwość instalacji dodatkowego pulpitu z tyłu maszyny. Opcja ta istotnie zwiększa wydajność pracy i jej komfort. Większość operacji można teraz wykonywać przy paletach obróbczych. Operator nie musi chodzić do przodu maszyny aby kontrolować przebieg procesu cięcia, wystartować program itd. Na dodatkowym pulpicie może obserwować proces cięcia ponieważ wyświetla się na nim obraz z zamontowanej wewnątrz kamery.

Konwojer poprzeczny

Przenośnik transportuje szlakę i małe elementy z konwojera wzdłużnego (który jest montowany w standardzie) do pojemnika obok lasera. Ułatwia to odzyskiwanie małych wyciętych elementów i utrzymanie porządku pod maszyną.

Szybka wymiana grzebieni

Opcja ułatwiająca konserwację operatorską maszyny. Standardowo grzebienie umieszczane są pojedynczo w ramie palety. Ta opcja oferuje szybką wymianę poprzez zastosowanie modułów. Grzebienie w modułach w szybki sposób wyjmuje się z ramy palety poza maszynę i wkłada się w ich miejsce moduły zamienne nie powodując przestojów. Grzebienie w modułach czyści się lub wymienia poza maszyną.

Heavy Duty Package

Opcja umożliwiająca obróbkę blach o grubości nawet do 60mm. W skład HeavyDutyPackage wchodzą:

 • wzmocniona paleta,
 • wzmocniony wymiennik palet umożliwia załadunek na jednej palecie maszyny blachy o grubości do 60mm,
 • wydłużony zakres osi Z,
 • opracowana przez naszych inżynierów unikalna technologia cięcia grubych blach.

Automatyzacja

Systemy załadowcze
eLoader - Półautomatyczny zestaw załadowczy

Zestaw załadowczy składa się z ręcznie obracanego żurawika, elektrycznego wciągnika oraz zawieszonej na wciągniku podciśnieniowej palety transportowej. Zestaw ten przykręcany jest do fundamentu obok palety załadowczej maszyny. Jest to niedrogie rozwiązanie, istotnie usprawniające załadunek arkuszy blach na paletę wycinarki laserowej. System jest zalecany dla firm produkcyjnych i usługowych oczekujących niskiej lub średniej wydajności i jednocześnie dużej elastyczności,
których produkcja jest jednostkowa lub mało seryjna.

LoadingUnit - Automatyczny system załadowczy

System załadunkowy w pełni zautomatyzowany i zintegrowany z maszyną. Zbudowany jest z ramy obrotowej z przyssawkami podciśnieniowymi. Urządzenie na sygnał operatora samodzielnie pobiera blachę z palety umieszczonej na stole urządzenia obok palety zewnętrznej maszyny. System jest zalecany dla firm produkcyjnych i usługowych oczekujących średniej wydajności, których produkcja jest jednostkowa lub mało seryjna.

Systemy załadunkowo - rozładunkowe
CraneMaster

System załadunkowo - rozładunkowy oferujący najwydajniejsze (najkrótsze czasy cykli) ładowanie i rozładowywanie materiału i wyciętych elementów. Pobieranie świeżego materiału oraz zdejmowanie wyciętych elementów odbywa się symultanicznie, dzięki czemu produkcja odbywa się płynnie, co w istotny sposób wpływa na wydajność pracy. CM jest dostępny w dwóch opcjach z przyssawkami pneumatycznymi na górze lub na dole systemu. System jest zalecany dla firm produkcyjnych i usługowych oczekujących wysokiej wydajności, których produkcja jest średnio seryjna lub wysoko seryjna.

CraneMasterLinear

System załadunkowo rozładunkowy oferujący najwydajniejsze (najkrótsze czasy cykli) ładowanie i rozładowywanie materiału i wyciętych elementów oraz największą elastyczność pracy. Pobieranie świeżego materiału oraz zdejmowanie wyciętych elementów odbywa się symultanicznie, dzięki czemu produkcja odbywa się płynnie, co w istotny sposób wpływa na wydajność pracy maszyny. System posiada dwie ruchome palety. Obie przemieszczają się w dowolne miejsce systemu. Obie palety mają nieograniczony zakres ruchu w osi pionowej systemu dzięki czemu urządzenie oferuje niespotykaną elastyczność. System jest zalecany dla firm produkcyjnych i usługowych oczekujących najwyższej wydajności, których produkcja jest mało, średnio lub wysoko seryjna.  

CraneMasterStore

System załadunkowo rozładunkowy oferujący wydajne połączenie miedzy maszyną a systemem magazynowym. Sprawiają, że automatyzacja magazynowania, logistyki i załadunku materiału oraz rozładunku wyciętych elementów wraz z ażurem jest jeszcze wydajniejsza. Oferuje wszystkie funkcjonalności automatyczne, których oczekuje się od systemu CraneMaster, a więc wydajny załadunek materiału z magazynu na paletę wycinarki, symultaniczny rozładunek wyciętych elementów na magazyn lub na stanowisko rozładowcze. System jest zalecany dla firm produkcyjnych i usługowych oczekujących wysokiej wydajności, których produkcja jest średnio seryjna lub wysoko seryjna.

CraneMasterStoreLinear

Urządzenie załadunkowo - rozładunkowe oferujące wydajne połączenie miedzy maszyną a systemem magazynowym. Sprawiaja, że automatyzacja magazynowania, logistyki i załadunku materiału oraz rozładunku wyciętych elementów wraz z ażurem jest jeszcze wydajniejsza. Oferuje wszystkie funkcjonalności automatyczne, których oczekuje się od systemu CraneMaster, a więc wydajny załadunek materiału z magazynu na paletę wycinarki, symultaniczny rozładunek wyciętych elementów na magazyn lub na stanowisko rozładowcze. System jest zalecany dla firm produkcyjnych i usługowych oczekujących najwyższej wydajności, których produkcja jest mało, średnio lub wysoko seryjna.

Systemy magazynowe
e-Tower 1

EAGLE eTower 1 to wieża magazynowa, którą integruje się z systemami załadunkowo - rozładunkowymi CraneMasterStore lub CraneMasterStoreLinear oferującymi wydajne połączenie miedzy wycinarką laserową a jednostkami magazynującymi.
Z wieży magazynowej eTower 1, z wybranej półki pobierany jest materiał. CraneMasterStore odbiera arkusze blachy z systemu magazynowego, transportuje i ładuje je na stół wymienny wycinarki laserowej. Po wycięciu detali CraneMasterStore odbiera obrobiony materiał ze stołu i odkłada na półkę, która później może być transportowana do wieży magazynowej lub do miejsca odbioru detali czyli stacji przeładunkowej.

Stacja przeładunkowa to specjalny stół hydrauliczny, który ułatwia zdjęcie świeżego materiału z palety transportowej i poprawne umieszczenie go na półce wieży.

eTower 1 standardowo wyposażony jest w 10, 15 lub 20 półek, choć oferujemy również konfiguracje dostosowane do potrzeb klienta. Wszystkie półki w wieży są uniwersalne i mogą być używane zarówno jako półki na surowiec, jak i na wycięte detale wraz z odpadem. Dzięki odpowiednim funkcjom w oprogramowaniu wieżę można wykorzystać jako miejsce stricte magazynowe do przechowywania blach na ogólne potrzeby całego zakładu.

System jest zalecany dla firm produkcyjnych i usługowych oczekujących najwyższej wydajności, których produkcja jest mało, średnio lub wysoko seryjna.

e-Tower 2

EAGLE eTower 2 to dwie wieże magazynowe, które integruje się z systemami załadunkowo - rozładunkowymi CraneMasterStore lub CraneMasterStoreLinear oferującymi wydajne połączenie miedzy wycinarką laserową a jednostkami magazynującymi.
Z wybranej wieży magazynowej eTower, z e wskazanej półki pobierany jest materiał. CraneMasterStore odbiera arkusze blachy z systemu magazynowego, transportuje i ładuje je na stół wymienny wycinarki laserowej. Po wycięciu detali CraneMasterStore odbiera obrobiony materiał ze stołu i odkłada na półkę, która później może być transportowana do wieży magazynowej lub do miejsca odbioru detali czyli stacji przeładunkowej.

Stacja przeładunkowa to specjalny stół hydrauliczny, który ułatwia zdjęcie świeżego materiału z palety transportowej i poprawne umieszczenie go na półce wieży.

eTower 2 standardowo wyposażony jest w 26, 36 lub 46 półek, choć oferujemy również konfiguracje dostosowane do potrzeb klienta. Wszystkie półki w wieży są uniwersalne i mogą być używane zarówno jako półki na surowiec, jak i na wycięte detale wraz z odpadem. Dzięki odpowiednim funkcjom w oprogramowaniu wieżę można wykorzystać jako miejsce stricte magazynowe do przechowywania blach na ogólne potrzeby całego zakładu.

System jest zalecany dla firm produkcyjnych i usługowych oczekujących najwyższej wydajności, których produkcja jest mało, średnio lub wysoko seryjna.

Oprogramowanie

MyEDROP

Funkcja MyEDROP pozwala na wykorzystanie materiałów odpadowych do produkcji pojedynczych detali. Obraz z kamery umieszczonej wewnątrz wycinarki wyświetlany jest na pulpicie operatorskim. Kilkoma ruchami palcem na pulpicie operator może rozłożyć wybrane przez siebie elementy przeznaczone do wycięcia na resztkach materiałów bez względu na kształt. Ta operacja nie wymaga zaangażowania programisty ani stworzenia nowego programu. MyEDROP kontroluje rozłożenie detali tak aby ze sobą nie kolidowały. Dodatkowo na ekranie można sprawdzić czy detale na pewno się zmieszczą na odpadzie bez konieczności używania miary czy otwierania drzwi maszyny. Operator może dowolnie obracać i ustawiać detale według potrzeb. Jednym przyciskiem uruchamia bezpieczne cięcie i docina detale. Obraz z kamery może służyć również do podglądu podczas gdy maszyna tnie.

MyE2DROP

Funkcja MyEDROP przeznaczona jest do operacji rozmieszczania detali na materiale, który znajduje się wewnątrz maszyny. Podczas tych czynności maszyna nie pracuje. Opcja MyE2DROP oferuje identyczną funkcjonalność ale na palecie, która znajduje się poza maszyną. Wycinarka może jednocześnie ciąć zadany program a operator w tym czasie może rozkładać detale do docięcia na pozostałościach blachy na zewnętrznej palecie. Po wymianie palet maszyna przystępuje do cięcia odpadu zgodnie z rozkładem zaplanowanym przez operatora. Zwiększa to wydajność pracy systemu minimalizując przestoje.

MyECAT

Bezgradowe cięcie grubych blach, szybkie przepalenia, cięcie małych konturów i konturów o cienkich ścianach w grubych blachach.

Dzięki zmianom wprowadzanym w źródle lasera, światłowodzie oraz głowicy laserowej uzyskaliśmy bardzo wysoką jakość cięcia powierzchni blach nierdzewnych i aluminiowych oraz węglowych. Wyjątkowo szybkie przepalenia na wszystkich grubościach blachach. Dodatkową korzyścią jest 20% wzrost grubości obrabianych materiałów przy tej samej mocy lasera. Czas przepaleń grubych blach został skrócony o 50%. Funkcja ta umożliwia  uzyskanie wysokiej jakości krawędzi na stali nierdzewnej oraz aluminium o dużej grubości. Grad powstający przy cięciu tego typu materiałów Funkcja MyECAT redukuje o 80%. Wynikiem jest wzrost stabilności procesu cięcia podczas obróbki stali czarnej każdej jakości. Opcja MyECAT pozwala również na używanie mniejszych konturów. Małe otwory, które powstawały do tej pory w wyniku operacji wiercenia, mogą być teraz wycinane laserem. Poprawione wpalenia pozwalają na całkowity brak wypływki materiału nawet przy małych otworach. Ułatwia również odbiór detalu z ażuru dzięki temu, że szczelina cięcia jest teraz większa.

MyEFAST

Opcja ta składa się z dwóch funkcji:

 • MyEFLY czyli cięcie konturów w szyku bez zatrzymywania głowicy tnącej do wpalenia. Głowica porusza się między konturami ustawionymi w szyku z równą prędkością nie zwalniając do wpalenia, a samo cięcie odbywa się przez włączanie wiązki na liniach cięcia i wyłącznie na przejazdach między konturami. Zwiększa to wydajność cięcia konturów ułożonych w szyku i w zależności od mocy źródła lasera jest wykorzystywana do grubości 6mm.
 • MyEFAST – super szybkie cięcie blach cienkich i średnich, które zmniejsza czas wpalenia do absolutnego minimum. Opcja ta jest wykorzystywana do cięcia blach do grubości 12mm. Podczas wpalania głowica laserowa właściwie nie zatrzymuje się dzięki czemu zachowuje wysoką średnią prędkość cięcia co w połączeniu z wysoką dynamiką maszyny daje niespotykaną wydajność pracy maszyny. Dzięki tej opcji wydajność cięcia
  o blachach cienkich i średnich wzrasta nawet o 30%.
MyESPOT

Opcja ta pozwala na bardzo szybkie rozpoznawanie miejsca położenia arkusza blachy na palecie maszyny. Cały pomiar arkusza trwa niecałe 5 sekund i jest wykonywany za pomocą dodatkowego lasera, a nie za pomocą czujnika pojemnościowego głowicy. Dzięki temu zwiększa się dokładność i bezpieczeństwo pomiaru blachy ponieważ cały proces odbywa się bez opuszczania głowicy laserowej do blachy.

MyERIS

Wszystkie wycinarki Eagle wyposażone są w najwyższej jakości sterowanie firmy Beckhoff oraz oryginalne oprogramowanie. Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy nowy graficzny interfejs użytkownika, który nazwaliśmy MyERIS. Zaprojektowany i napisany od nowa, w najnowszej istniejącej technologii programowania. Gotowy do współpracy z dotykowymi monitorami multitouch i w pełni kompatybilny z ideą przemysłu 4.0. Gwarantuje komfortową i wydajną pracę operatorowi oraz stabilną wymianę danych z innymi maszynami i systemami. Ergonomia pracy, intuicyjność obsługi, rewolucyjny design. Tak można krótko scharakteryzować projekt MyERIS. To zupełnie nowa jakość interakcji człowieka oraz zewnętrznych systemów z wycinarką laserową Eagle.

MyERS - Eagle Reporting System

To nowoczesny system raportowy dający nieograniczone możliwości tworzenia  dynamicznych raportów on-line dotyczących pracy wycinarki laserowej. System bazuje na najnowszych rozwiązaniach programistycznych. Bezpośrednio na stronie internetowej po zalogowaniu można dowolnie kreować raporty, które generują się według spersonalizowanych ustawień. Atrakcyjna forma graficzna statycznych oraz dynamicznych raportów pozwala na otrzymanie przejrzystych informacji o wycinarce laserowej. Raporty obejmują wszystkie aspekty pracy maszyny takie jak czasy pracy użytkowników, zajętość i wykorzystanie maszyny, zużycie części zamiennych, a także dynamikę użycia gazów i materiałów. Poziom szczegółowości  raportów po połączeniu z ERP pozwala wizualizować koszty wycinania każdego elementu osobno, oceniać i wizualizować procesy maszyny i kontrolować wydatki.

MyESOFT

Oprogramowanie MyESOFT – którego jesteśmy częściowo producentem jest oprogra-mowaniem przeznaczonym do maszyn do obróbki blach. Jest to narzędzie umożliwiające pracę na wycinarkach laserowych Eagle a jego główną cechą jest uniwersalność. MyESOFT można używać do programowania maszyn różnych producentów, a zmiana danego programu
z maszyny Eagle na wycinarkę innej firmy lub na wycinarkę plazmową nie jest problemem sprowadza się do naciśnięcia kilku ikon.Jest to oprogramowanie o bardzo wysokich parametrach wydajności i funkcjonalności. W zupełności wystarczy do prowadzenia produkcji na własne potrzeby, świadczenia usług dla podmiotów zewnętrznych w tym dla najbardziej wymagających. Zawiera pełną technologię cięcia pod procesy: laser, plazma, waterjet, gaz, wykrawanie. Automatyczna obróbka detali, import plików DXF, DWG, GEO, CDL, HPG, PLT, AAM, IGS, NC1, CMC. Oferuje możliwość symulacji procesu cięcia. Oprogramowanie MyESOFT oferujemy w trzech wersjach: MyESOFT Basic, MyESOFT Compact,
eSoft Professional.

  MyESOFT Basic MyESOFT Compact MyESOFT Professional
CAD
SuperNesting
Oferty i raporty
Filtr geometrii
CAD Link  
Planowanie i zarządzanie produkcją    

CAD
Możliwość rysowania elementów przeznaczonych do wycięcia.

SuperNesting
Intuicyjne i wydajne rozkładanie elementów na arkuszu blachy przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Najnowocześniejszy nesting dostępny na rynku gwarantuje oszczędności materiału dzięki optymalnemu rozłożeniu detali na arkuszu, minimalizuje odpad.

Oferty i raporty
Umożliwia kalkulowanie czasów i kosztów cięcia. Pozwala na szybkie tworzenie i zarzadzanie ofertami oraz przekształcanie ich w zlecenia produkcyjne.   

Filtr geometrii
Wygładza linie rysunków niskiej jakości. Maszyna może pracować płynnie mimo używania do programowania wadliwych rysunków CAD.

CAD Link
Umożliwia przygotowywanie programów cięcia bezpośrednio z kompletnych modeli 3D, a konwersja z modelu 3D do gotowego nestingu 2D wymaga kilku kliknięć. Model 3D automatycznie jest rozwijany do rysunków płaskich, Oprogramowanie samo rozkłada elementy, dzieląc je w zależności od grubości blachy, rodzaju materiału itd. Moduł ten posiada możliwość projektowania, importowania z różnych formatów oraz pobierania z biblioteki elementów przeznaczonych do wycięcia.

Planowanie i zarządzanie produkcją
Umożliwia planowanie produkcji, kontrolę nad zleceniami i zarządzaniem ich realizacją. Jest to profesjonalne narzędzie, które wpływa korzystnie na wydajność pracy firmie, jej organizację i umożliwia kontrolę nad wykonaną produkcją.

wycinarka laserowa eVision

Zawsze w gotowości dla wydajnej produkcji

Seria maszyn do cięcia laserowego eVision charakteryzuje się wysoką dynamiką i najwyższą jakością. Osiągają one prędkość pozycjonowania do 180m/min i przyspieszenie do 3G. Charakteryzują się dużą wydajnością i bezawaryjną pracą. Każda wycinarka laserowa dostępna jest ze źródłem lasera fiber o mocy od 1 do 30 kW. Dzięki swojej kompaktowej budowie, wycinarki laserowe zajmują najmniej miejsca w hali spośród maszyn dostępnych na rynku, a łatwe w obsłudze oprogramowanie pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie pracy.

Dane techniczne

Maszyna
Obszar pracy
MODEL MASZYNY [jm] 1530 2040 2060 2560 2580 3080 25120 25160 30120 30160
Oś X [mm] 3060 4060 6060 6060 8070 8070 12090 16110 12090 16110
Oś Y [mm] 1540 2040 2040 2540 2598 3098 2598 2598 3098 3098
Oś Z [mm] 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150
maksymalna waga arkusza [kg] 1000 1600 2400 3000 9600 11520 14400 19200 17280 23040
Wymiary i waga maszyny
MODEL MASZYNY [jm] 1530 2040 2060 2560 2580 3080 25120 30120 25160 30160
Długość [mm] 10000 11200 14000 14000 22550 22550 31330 31330 41000 42000
Szerokość [mm] 3080 4100 4100 4750 4500 5000 4500 5770 4600 5900
Wysokość [mm] 3060 3060 3060 3060 2700 2700 2750 2850 2800 2900
Waga [t] 18 22 36 39 66 72 144 177 287 395

1) Wartości przybliżone. Dokładne parametry są określone w planie instalacji maszyny.

Specyfikacje maszyny
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ    
Równolegle do osi X, Y, Z 180 [m/min]
Symultanicznie 180 [m/min]
PARAMETRY OSI    
Powtarzalność 0,03 [mm]
Dokładność 0,1 [mm]
Przyspieszenie maksymalne do 30 [m/s2]
Min. programowalny skok 0,001 [mm]
Maksymalna grubość cięcia
DOSTĘPNE ŹRÓDŁA LASERA [jm] 1kW 2kW 3kW 4kW 6kW 8kW 10kW 12kW 15kW 20kW
stal czarna [mm] 10 16 20 20 30* 40* 50* 60* 60* 60*
stal nierdzewna [mm] 4 10 15 20 30* 40* 50* 60* 60* 60*
aluminium [mm] 2 6 12 15 30* 35* 40* 50* 50* 50*
mosiądz [mm] 2 4 6 8 12 15 20 30* 30* 30*
miedź [mm] 1,5 4 6 6 10 15 20 25 25 25*

Wartości osiągane w warunkach zależnych od jakości obrabianego materiału, jakości gazów tnących, jakości obsługi i programu NC oraz stanu elementów zużywających się.
* Wersja wycinarki laserowej HD (Heavy Duty) z opcją dodatkową CatLine.

CNC
Sterowanie   Beckhoff TwinCAT CNC
System komunikacji   Beckhoff etherCAT
System pozycjonowania   Reinshaw
Przetwornica częstotliwości   Nord
Media
Ciśnienie sprzężonego powietrza [BAR] 25-30
Ciśnienie Azotu [BAR] 25-30
Ciśnienie Tlenu [BAR] 8-10
Dane źródła lasera
Typ lasera   Ytterbium laser fiber
Dostępne źródła lasera [kW] 2-30
Długość fali [µm] 1,07
Jakość wiązki mm x mrad 3, 4-4,0
Częstotliwość [kHz] 5
Kontakt | EAGLE