Nowa filozofia user experience

Graficzny interfejs użytkownika EAGLE eRis jest nowym produktem z rodziny oprogramowania eSoft. To zupełnie nowa jakość interakcji człowieka oraz zewnętrznych systemów z wycinarką laserową EAGLE. Rewolucyjny design, nowe funkcjonalności oraz zastosowanie wiodących technologii z zakresu wytwarzania oprogramowania to cechy charakterystyczne nowego produktu.

Aplikacja została zaprojektowana w sposób, który w pełni wykorzystuje potencjał ekranu dotykowego zainstalowanego w maszynie. Nowoczesny interfejs użytkownika łączy atrakcyjny wygląd z łatwością i ergonomią pracy znaną z takich urządzeń jak smartfony, tablety, komputery z dotykowym ekranem.

eRis daje również możliwość integracji z zewnętrznymi systemami Industry 4.0. Dzięki temu użytkownik ma możliwość planowania produkcji od A do Z czyli od przyjęcia zlecenia do wydania towaru, włącznie z automatyzacją magazynu, wież magazynowych oraz integracją z systemem ERP.

Dane pozyskiwane przez eRis wykorzystywane są przez nowy system raportowania eRs Cloud który gromadzi i przetwarza je w chmurze.

Kontakt | EAGLE