Szybkie ciecie grubych i średnich blach

CatLine oferuje bezgradowe cięcie grubych blach, szybkie przepalenia, cięcie małych konturów i konturów o cienkich ścianach w grubych blachach.
Dzięki zmianom wprowadzanym w źródle lasera, światłowodzie oraz głowicy laserowej uzyskaliśmy bardzo wysoką jakość cięcia powierzchni blach nierdzewnych i aluminiowych oraz węglowych. Wyjątkowo szybkie przepalenia na wszystkich grubościach blachach. Dodatkową korzyścią jest 20% wzrost grubości obrabianych materiałów przy tej samej mocy lasera. Czas przepaleń grubych blach został skrócony o 50%. Funkcja ta umożliwia uzyskanie wysokiej jakości krawędzi na stali nierdzewnej oraz aluminium o dużej grubości.

Grad powstający przy cięciu tego typu materiałów Funkcja CatLine redukuje o 80%. Wynikiem jest wzrost stabilności procesu cięcia podczas obróbki stali czarnej każdej jakości. Opcja CatLine pozwala również na używanie mniejszych konturów. Małe otwory, które powstawały do tej pory w wyniku operacji wiercenia, mogą być teraz wycinane laserem. Poprawione wpalenia pozwalają na całkowity brak wypływki materiału nawet przy małych otworach. Ułatwia również odbiór detalu z ażuru dzięki temu, że szczelina cięcia jest teraz większa.

Kontakt | EAGLE