Szkolenie z obsługi

Kontakt do Działu Serwisu:

serwis@eagle-group.eu

Tel: +48 67 349 03 99
Mob: +48 732 644 333

Zapewniamy 3-dniowe podstawowe szkolenie z obsługi maszyny.

Istnieje także możliwość odbycia szkolenia przed dostawą maszyny w job-shopie producenta gdzie są zainstalowane 2 wycinarki laserowe pracujące na 3 zmiany 6 dni w tygodniu. Umożliwia to przyszłej obsłudze maszyny klienta zdobycie niezbędnego doświadczenia i umożliwia rozpoczęcie produkcji o 100% wydajności zaraz po dostawie i uruchomieniu maszyny.

Po przeprowadzonej instalacji przez wykwalifikowanych pracowników firmy POWER-TECH każdorazowo jest przeprowadzane szkolenie operatorów z obsługi i konserwacji wycinarki jak również szkolenie technologów z obsługi oprogramowania.