Laser YAG

Ośrodkiem aktywnym w laserze YAG jest sztucznie wyhodowany monokryształ YAG (itr-aluminium-granat), w którym zatopiony jest neodym (Nd:YAG) lub itr (Yt:YAG). Laser YAG jest więc laserem półprzewodnikowym, który nie potrzebuje gazu do generowania wiązki. Kryształy są wzbudzane za pomocą energii świetlnej z lamp lub przez promieniowanie z diod laserowych.