Laser ekscymerowy

Termin „ekscymer” jest skrótem [w języku angielskim] od „wzbudzony dimer” (molekuła złożona z dwóch atomów, wzbudzona). Laser ekscymerowy należy do klasy laserów gazowych, a ośrodkiem aktywnym jest sztuczna molekuła złożona z gazu obojętnego (Ar, Kr, Xe) i halogenu (Fl, Cl). Taka molekuła nie istnieje w warunkach „normalnych”, ale może zostać utworzona podczas wyładowania elektrycznego. Przy dysocjacji molekuła uwalnia energię wiązania chemicznego w postaci promieniowania laserowego. Fluor i chlor są toksyczne i korozyjne (zwłaszcza w kontakcie z wilgocią) i wymagają specjalnych środków w zakresie dostarczania gazu i pozbywania się zużytego gazu.

Promieniowanie z laserów ekscymerowych oddziaływuje na wiązanie chemiczne materiału, które zostaje przerwane i następuje usunięcie materiału (tzw. „zimne” usunięcie). Lasery ekscymerowe stosuje się powszechnie w chirurgii oka, a także w specyficznych indywidualnych zastosowaniach, np. przy produkcji struktur specjalnych na przedmiocie obrabianym (technologia maskowania), czyszczeniu i usuwaniu warstwy farby lub przy produkcji układów scalonych metodą stereolitografii.