Obróbka laserowa

W obróbce powierzchni wyróżnia się kilka różnych procesów, np. utwardzanie, modyfikowanie, wytwarzanie stopu i powlekanie. Przy utwardzaniu można uzyskiwać precyzyjnie określoną szerokość i głębokość twardych warstw.

Modyfikowanie powierzchni dotyczy np. topienia powtórnego lub hartowania.

Podczas wytwarzania stopu materiały gazowe lub stałe są doprowadzane do powierzchni, aby selektywnie zmieniać właściwości warstwy powierzchniowej. Podczas powlekania na przedmiot obrabiany nakładana jest warstwa polepszająca odporność na korozję i odporność na zużycie. Podczas tych procesów jako gazu osłonowego używa się zwykle argonu, a procesy realizuje się przy niskich mocach niezogniskowanej lub rozogniskowanej wiązki.