Eagle eSoft

Power-Tech stosuje oprogramowanie eSoft – którego jest częściowo producentem. Jest to uniwersalne oprogramowanie przeznaczone do wycinarek laserowych oraz do maszyn do obróbki blach. Poza tym, że jest to świetne narzędzie umożliwiające pracę na wycinarkach laserowych firmy Power-Tech, jego główną cechą jest uniwersalność. Oprogramowania tego można używać do programowania maszyn różnych producentów, a zmiana danego programu z maszyny Eagle na wycinarkę innej firmy lub na plazmę każdego innego producenta nie jest problemem i sprowadza się do naciśnięcia kilku ikon.

eSoft Basic

Podstawowe oprogramowanie, o najwyższych parametrach wydajności i funkcjonalności, które w zupełności wystarczy do prowadzenia produkcji na własne potrzeby w małej firmie oraz do świadczenia usług. Zawiera pełną technologię cięcia pod procesy: laser, plazma, waterjet, gaz, wykrawanie. Automatyczna obróbka detali, import plików DXF, DWG, GEO, CDL, HPG, PLT, AAM, IGS, NC1, CMC. Oprogramowanie zawiera także symulację procesu cięcia. W skład tego oprogramowania wchodzą funkcjonalności:

 • CAD – możliwość rysowania elementów przeznaczonych do wycięcia.
 • SuperNesting – najszybsze i najwydajniejsze rozkładanie elementów na arkuszu blachy przy
  maksymalnym wykorzystaniu materiału. Najnowocześniejszy i najwydajniejszy
  nesting dostępny na rynku gwarantuje oszczędności materiału dzięki optymalnemu
  rozłożeniu detali na arkuszu, minimalizuje odpad oraz oferuje intuicyjną i wydajną
  pracę.
 • Ofertowanie – umożliwia kalkulowanie czasów i kosztów cięcia. Pozwala na szybkie tworzenie ofert
  i łatwe nimi zarządzanie oraz przekształcanie w zlecenia produkcyjne.
 • Filtr geometrii – umożliwia wygładzanie linii rysunków niskiej jakości, co umożliwia płynną i wydajną
  pracę maszyny mimo, używania do programowania wadliwych rysunków CAD.

 

eSoft Compact

Standardowe oprogramowanie, o najwyższych parametrach wydajności i funkcjonalności, które w zupełności wystarczy do prowadzenia produkcji na własne potrzeby, świadczenia usług dla podmiotów zewnętrznych w tym dla najbardziej wymagających. Zawiera pełną technologię cięcia pod procesy: laser, plazma, waterjet, gaz, wykrawanie. Automatyczna obróbka detali, import plików DXF, DWG, GEO, CDL, HPG, PLT, AAM, IGS, NC1, CMC. Oprogramowanie zawiera także symulacje procesu cięcia. W skład oprogramowania wchodzą następujące funkcjonalności:

 • CAD - możliwość rysowania elementów przeznaczonych do wycięcia
 • SuperNesting - najszybsze i najwydajniejsze rozkładanie elementów na arkuszu blachy przy
  maksymalnym wykorzystaniu materiału. Najnowocześniejszy i najwydajniejszy
  nesting dostępny na rynku gwarantuje oszczędności materiału dzięki optymalnemu
  rozłożeniu detali na arkuszu, minimalizuje odpad oraz oferuje intuicyjną i wydajną
  pracę.
 • Ofertowanie - umożliwia kalkulowanie czasów i kosztów cięcia. Pozwala na szybkie tworzenie ofert
  i łatwe nimi zarządzanie oraz przekształcanie w zlecenia produkcyjne.Filtr geometrii - umożliwia wygładzanie linii rysunków niskiej jakości, co umożliwia płynną i wydajną
  pracę maszyny mimo, używania do programowania wadliwych rysunków CAD
 • CAD Link - funkcjonalność ta umożliwia przygotowywanie programów cięcia bezpośrednio z
  kompletnych modeli 3D, a konwersja z modelu 3D do gotowego nestingu 2D zajmuje tylko kilka kliknięć. Model 3D jest w automatyczny i bezbłędny sposób rozwijany do
  rysunków płaskich, a oprogramowanie automatycznie rozkłada elementy dzieląc je w
  zależności od grubości blachy, rodzaju materiału itd

eSoft Professional

Najwyższe oprogramowanie w naszej ofercie, charakteryzujące się najlepszymi parametrami wydajności i funkcjonalności, które jest przeznaczone do prowadzenia i planowania produkcji w profesjonalny, zaawansowany i kompletny sposób. Umożliwia skuteczne planowanie zarówno wielkoseryjnej jak i jednostkowej produkcji. Umożliwia świadczenia usług dla podmiotów zewnętrznych w zaplanowany sposób umożliwiających kontrolę produkcji. Zawiera pełną technologię cięcia pod procesy: laser, plazma, waterjet, gaz, wykrawanie. Automatyczna obróbka detali, import plików DXF, DWG, GEO, CDL, HPG, PLT, AAM, IGS, NC1, CMC. Oprogramowanie zawiera także symulacje procesu cięcia. W skład oprogramowania wchodzą następujące funkcjonalności.

 • CAD - możliwość rysowania elementów przeznaczonych do wycięcia
 • SuperNesting - najszybsze i najwydajniejsze rozkładanie elementów na arkuszu blachy przy
  maksymalnym wykorzystaniu materiału. Najnowocześniejszy i najwydajniejszy
  nesting dostępny na rynku gwarantuje oszczędności materiału dzięki optymalnemu
  rozłożeniu detali na arkuszu, minimalizuje odpad oraz oferuje intuicyjną i wydajną
  pracę.
 • Ofertowanie - umożliwia kalkulowanie czasów i kosztów cięcia. Pozwala na szybkie tworzenie ofert
  i łatwe nimi zarządzanie oraz przekształcanie w zlecenia produkcyjne.Filtr geometrii - umożliwia wygładzanie linii rysunków niskiej jakości, co umożliwia płynną i wydajną
  pracę maszyny mimo, używania do programowania wadliwych rysunków CAD
 • CAD Link - funkcjonalność ta umożliwia przygotowywanie programów cięcia bezpośrednio z
  kompletnych modeli 3D, a konwersja z modelu 3D do gotowego nestingu 2D zajmuje tyle co kilka kliknięć. Model 3D jest w automatyczny i bezbłędny sposób rozwijany do rysunków płaskich, a oprogramowanie automatycznie rozkłada elementy dzieląc je w zależności od grubości blachy, rodzaju materiału itd… moduł ten posiada możliwość projektowania, importowania z różnych formatów oraz pobierania z biblioteki elementów przeznaczonych do wycięcia.
 • Planowanie i zarządzanie produkcją – umożliwia planowanie produkcji, kontrolę nad zleceniami i zarządzaniem ich realizacją. Jest to profesjonalne narzędzie, które wpływa korzystnie na wydajność pracy w twojej firmie, jej organizację i umożliwia kontrolę nad wykonaną produkcją.

Licencja sieciowa

Pozwala na użytkowanie jednej licencji w wielu miejscach (na wielu komputerach). Opcja jest interesująca dla tych firm, które mają konieczność lub potrzebę wykonywania programów w różnych miejscach pod warunkiem, że nie robią tego w tym samym czasie.

Dodatkowy post procesor

Umożliwia programowanie innych maszyn (laserów, plazm, wycinarek wodnych, wykrawarek) na tej samej, jednej licencji. Opcja ta jest przeznaczona dla firm wykonujących te same programy na różnych maszynach lub dla tych klientów, którzy programują różne programy na różne maszyny.