eRS

Obniżenie kosztów pracy.

Problemem dzisiejszych wycinarek laserowych jest to, że nadal wiele etapów procesu produkcji nie jest zautomatyzowanych i podlega ciągłej ingerencji operatorów maszyn. System ten pozwala na zdalną kontrolę stanu wykonywanej pracy, wprowadzanych zmian w wycinarce, raportowanie o wydajności maszyny, efektywności konkretnych pracowników.
Ponadto, dzięki zastosowaniu oprogramowania Eagle Reporting System w wycinarkach iNspire oraz eVision ich użytkownicy są w stanie monitorować wykonywaną pracę, czyli kiedy i jakie programy maszyna cięła. Istotną zaletą tego systemu jest możliwość raportowania o zużyciu części zamiennych, jak np. dysze czy też szkiełka. Co więcej, eRS zapisuje w systemie dane o tym, kto i kiedy dokonywał aktualizacji w wycinarkach.

Wydajność pracy rośnie.

Dzięki zastosowaniu systemu Eagle Reporting System wydajność pracy wycinarki laserowej Eagle zauważalnie wzrasta. Power-Tech przygotowało oprogramowanie, które raportuje wydajność pracy maszyny z podziałem na zlecenia, operatorów, zmiany a nawet daty. Co więcej, eRS daje możliwość przesyłania wiadomości e-mail na temat nieuzasadnionego przestoju w pracy oraz zwolnienia jej dynamiki.

Oprogramowanie oddaje pełną kontrolę oraz nadzór nad pracą wycinarek iNspire oraz eVision. Jego zastosowanie czyni wycinarki efektywniejszymi oraz lepiej organizuje pracę operatorów.

eRS pokazuje, jak zaoszczędzić czas i pieniądze w firmie.

Wycinarki laserowe wykonują skomplikowane i kosztowne procesy technologiczne, dlatego należy odpowiednio organizować schemat ich pracy. Za sprawą oprogramowania Eagle Reporting System przedsiębiorcy będą w stanie wykorzystywać w możliwe maksymalnym stopniu maszyny Eagle.
Wprowadzenie tego systemu do procesu produkcji jest niezwykle proste i intuicyjne, ale dzięki temu wyraźnie podnosi wydajność pracy wycinarki. Oprogramowanie eRS ma również pozytywny wpływ na pracę operatorów, którzy mogą monitorować swoją wydajność pracy i porównywać ją z innymi. To z kolei wpływa na osiąganie lepszych wyników przez pracowników i stymuluje wzrost wydajności produkcji.

 

 Obniżenie kosztów  Wzrost wydajności pracy  Lepsza organizacja pracy
Raportowanie zużycia części zamiennych.

Eliminacja prywatnych zleceń w Twojej firmie.

Pełna kontrola nad pracą – kiedy i jakie programy maszyna cięła.

Raportowanie wydajności pracy maszyny z podziałem na zlecenia, operatorów, zmiany, daty.

Wysyłanie wiadomości e-mail do wskazanej osoby o nieuzasadnionym przestoju maszyny i zwolnieniu pracy maszyny.

Pełna kontrola wydajności pracy maszyny w czasie rzeczywistym.

3 rodzaje dedykowanych raportów dla właściciela, technologa jak również operatora.