eLoader

Urządzenie załadunkowe

Zestaw załadowczy składa się z ręcznie obracanego żurawika, elektrycznego wciągnika oraz zawieszonej na wciągniku podciśnieniowej palety transportowej. Zestaw ten przykręcany jest do fundamentu obok palety załadowczej maszyny. Jest to niedrogie rozwiązanie, istotnie usprawniające załadunek arkuszy blach na paletę wycinarki laserowej.

Z uwagi na ciągły rozwój produkcji oraz konieczność zwiększania wydajności pracy w zakładach obróbczych producenci szukają nowych rozwiązań. W procesie obróbki metalu bardzo dużo czasu poświęca się na jego załadunek, czym nie zawsze mogą zajmować się operatorzy wycinarek laserowych. Dlatego też niezbędna jest automatyzacja tego procesu, aby operatorzy maszyn nie musieli odrywać się od produkcji. Stąd też pomysł Power-Tech na system załadunkowy eLoader w wycinarkach Eagle.

Zestaw załadunkowy składa się z ręcznie obracanego żurawika, elektrycznego wciągnika oraz zawieszonej na wyciągniku podciśnieniowej palety transportowej. Zestaw ten jest przykręcany do palety obok palety załadowczej wycinarki laserowej.

eLoader to inwestycja w znaczące zwiększenie wydajności pracy wycinarek laserowych i usprawnienie procesu produkcji. System ten wpływa bezpośrednio na wygodę użytkowania maszyny oraz ułatwienie załadunku arkuszy blachy.

Dane techniczne:
Czas cyklu:
Maksymalna wielkość arkusza: 1,25m x 2,5m; 1,5m x 3m; 2m x 4m; 2m x 6m (w zależności od wielkości obszaru obróbczego maszyny)
Maksymalna grubość blachy przy załadunku i rozładunku: 25 mm