Specjalista ds. ochrony środowiska

ZADANIA:

 • Pozyskiwanie, weryfikacja i aktualizacja decyzji/pozwoleń/zgłoszeń w zakresie ochrony środowiska (m.in. emisja gazów i pyłów do powietrza, raporty KOBIZE, pozwolenia wodno-prawne, gospodarowanie odpadami);
 • Opiniowanie inwestycji firmy w zakresie ochrony środowiska i udział w pozyskiwaniu środków na ich realizację;
 • Udział w funkcjonowaniu Systemu Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001);
 • Udział w opracowywaniu i realizacji polityki ochrony środowiska firmy;
 • Prowadzenie oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i wymaganiami klientów w zakresie ochrony środowiska;
 • Identyfikacja aspektów środowiskowych oraz koordynowanie prac mających na celu minimalizowanie negatywnego wpływu działalności firmy na środowisko;
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska;
 • Koordynowanie realizacji zaplanowanych działań w zakresie ochrony środowiska;
 • Dobór odbiorców odpadów i usługodawców w zakresie ochrony środowiska;
 • Sporządzanie i rozliczanie opłat związanych z ochroną środowiska;
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska (zwiększenie świadomości ekologicznej pracowników);
 • Reprezentowanie firmy w zakresie ochrony środowiska przed: organami administracyjnymi, organami kontrolnymi, certyfikatorami i klientami.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie ochrony środowiska;
 • Bardzo dobra znajomość wymagań prawa krajowego w zakresie ochrony środowiska;
 • Znajomość procedur pozyskiwania funduszy na inwestycje ze źródeł krajowych i funduszy wspólnotowych związanych z ochroną środowiska;
 • Minimum 2-letni staż pracy na takim samym lub podobnym stanowisku w zakładzie produkcyjnym;
 • Sumienność, samodzielność i odpowiedzialność;
 • Znajomość pakietu MS Office.

OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w innowacyjnej, rozwijającej się i przyszłościowej firmie;
 • Warunki płacowe adekwatne do umiejętności i efektów pracy;
 • System premiowania uzależniony od realizacji wyznaczonych celów;
 • Pracę wśród najlepszych, w przyjaznym zespole, który chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem;
 • Udział w projektach międzynarodowych;
 • Realny wpływ na rozwój firmy;
 • Możliwość rozwoju i awansu;
 • Szkolenia podnoszące Twoje kompetencje i umiejętności;
 • Atrakcyjny pakiet benefitów m.in.: bezpłatne porady prawne; dodatkowe ubezpieczenie grupowe; dodatek do dojazdów do pracy; lekcje języka angielskiego; udział w kosztach opieki medycznej oraz karta sportowa (Multisport)

  Prosimy o umieszczanie na dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97, Dz. U. Nr 133 Poz. 883). Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane przez nas aplikacje.

Wróć

Kontakt | EAGLE