Specjalista do spraw projektów EFRR

Opis stanowiska:

 • rozliczanie projektów finansowanych z EFRR;
 • prowadzenie dokumentacji projektowej;
 • kontrola nad prawidłową realizacją budżetu;
 • przygotowanie wniosków o płatność oraz harmonogramów płatności;
 • planowanie płatności dla kontrahentów i uczestników projektów;
 • monitorowanie zgodności postępu rzeczowego z finansowym;
 • kontakty z instytucjami pośredniczącymi i zarządzającymi;
 • współpraca z działem księgowości

Wymagania:

 • doświadczenie w rozliczaniu projektów;
 • skrupulatność, dokładność przy realizacji wyznaczonych zadań;
 • komunikatywność, odpowiedzialność i zaangażowanie w swoją pracę;
 • znajomości procedur związanych z realizacją projektów współfinansowanych z EFRR;
 • znajomości aktualnych zasad i wytycznych dotyczących EFRR;
 • znajomość systemów SL2014 i/lub LSI.

Oferujemy:

 • interesującą, pełną wyzwań pracę na samodzielnym stanowisku;
 • stabilne warunki zatrudnienia, umowa o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego w strukturach firmy;
 • szkolenia i możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • niezbędne narzędzia pracy;

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@powertech.com.pl lub Power-Tech, ul. Nowomiejska7 4E, 78-600 Wałcz